Reparationer

Vi utför i stort sett alla slags reparation på de flesta förekommande fabrikat inom branschen, både i fält och i verkstad. 

Vi har pressverktyg för pressning av larvbultar, med upp till 100 tons presskraft för mobilt bruk. Vi har även utrustning för urdragning av tappar och axlar, med upp till 60 tons dragkraft. 

För mer information mejla oss på info@maskinservicevast.se 

Maskinservice Väst AB
Hajums Industriområde 1
455 41 Hedekas
Mobilnr: 0738160081